Braamhuis - voor het leven

Missie / Visie

Hoe zit onze organisatie in elkaar?

De Braamhuisstichting is een onafhankelijke non-profit Stichting. Achter de schermen wordt het Braamhuis bestuurd door een actief en betrokken bestuur. Alle vrijwilligers/ bestuurs-Rvt leden zijn onbezoldigd en ontvangen in enkele gevallen uitsluitend een onkostenvergoeding.

De Braamhuis Stichting beheert een mooie bungalow, die beschikbaar is gesteld door de gemeente Zevenaar. Naast de activiteiten houdt de Stichting zich bezig met het financieel en beheersmatig mogelijk maken van het huis.

De Raad van toezicht heeft vier per jaar een overleg met het voltallige bestuur. Bestuursvergadering vinden 1 x per maand plaats.

In en rondom het Braamhuis zijn ongeveer 30 vrijwilligers actief. Zij vervullen de volgende functies gastvrouwen, huismeester, tuinmannen, docenten, jeugdvrijwilligers, activiteitenbegeleiders, communicatievrijwilligers.

Braamhuis heeft geen structurele subsidies en is volledig afhankelijk van sponsoren, giften en legaten.

Bestuur:

Jos Ross, voorzitter;
Rob Nieuwenhuis, secretaris;
Aad Kwant, penningmeester;
Ans Schuiling, algemeen lid/coördinator gastvrouwen;
Jeanne Weenink, algemeen lid/coördinatie activiteiten

Raad van toezicht:

Edwin Brugman, voorzitter
Gerard van Aken,portefeuille ondernemers
Jules Prick, portefeuille juridisch
Cees Hommes, portefeuille financiën

Beleid/financien/Anbi status

Ieder jaar legt de Jan Braam Stichting verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën in het afgelopen jaar en publiceren we het jaarplan voor het lopende jaar. Ieder jaar moeten deze voor 1 juli worden gepubliceerd.

De Jan Braam Stichting bezit de Anbistatus en voldoet daarbij aan alle hiermee samenhangende voorwaarden. Ook aan de nieuwe eisen die vanaf 1 januari 2014 zijn gesteld, onder andere met betrekking tot openbaarheid en controle.

Voor de realisatie van al onze activiteiten en de exploitatie zijn wij afhankelijk van donaties. Neem contact op met onze secretaris via secretariaat@braamhuis.nl, wanneer je ons werk een warm hart toedraagt en ons financieel wilt steunen. Hij bespreekt graag de mogelijkheden.

Beleid

Jaarverslag 2023 en Jaarplan 2024

Financiën

Accountantsrapport Jan Braam Stichting 2024
Het overzicht van donaties in geld en goederen/diensten over 2023 vindt u in het jaarverslag 2023.

Archief

Oudere jaarverslagen en jaarplannen zijn opvraagbaar bij het bestuur van de Stichting.

Stap eens een keer vrijblijvend onze huiskamer binnen voor een kennismakingsgesprek!

Wij leiden je graag rond
in ons huis