Nieuwe bestuursleden; welkom!

Gepubliceerd op nov 12, 2015

Het Braamhuis verwelkomt drie nieuwe bestuursleden, nadat van de zomer de penningmeester, Arend Timmerman, afscheid nam en eerder al Mariette Kroes haar voorzitterschap had neergelegd. Per 1 november wordt het bestuur versterkt door Rokus van den Akker (penningmeester en huisvesting), Ingrid van der Schoot (onderzoek kinderactiviteiten, contacten huisartsen en gezondheidscentra) en Christa Veraart (voorzitter).

Rokus van den Akker houdt zich met zijn bureau Rokus Remake bezig met het optimaliseren van processen, projecten en huisvestingsvraagstukken in Wonen, Zorg en Onderwijs. Rokus is gestart als bouwkundig tekenaar op een klein architectenbureau. Daar maakte hij kennis met projectmatig werken, faseringen en de Plan-Do-Check-Act cyclus. Daarna is hij bij een kleine woningbouwcorporatie gaan werken en vervolgens voor zichzelf begonnen. Rokus is penningmeester en zal zich ook bezig houden met alles rond de huisvesting.

Ingrid van der Schoot is kinderfysiotherapeute. In eerste instantie wil zij zich bezig houden met het onderzoeken of het aanbieden van kinderactiviteiten tot de mogelijkheden behoort. Beroepsmatig ontmoet zij nogal eens kinderen van ouders met kanker, die daar mee zitten. Dat uit zich in diverse klachten. Voor die kinderen is niet veel aandacht en Ingrid hoopt, dat het Braamhuis in de toekomst voor hen iets kan bieden. Ingrid zal zich ook richten op de contacten met huisartsen en gezondheidscentra.

Christa Veraart: “Als voorzitter heb ik (behalve het bestuur) een mooie portefeuille, namelijk sponsorwerving en relatiebeheer.
Middels ons lidmaatschap bij Lindus (ondernemersvereniging) en Stichting de Liemerse Uitdaging heb ik contactmogelijkheden in een bijzonder netwerk, hier ga ik elke maand naar toe en sluit ook aan bij evenementen die voor ons van toepassing zijn.
Ik ga er vanuit dat er mooie verbindingen tot stand gaan komen.”

Welkom en veel succes!