Dank aan onze sponsors!

Gepubliceerd op jun 18, 2020
Dank aan onze sponsors!

De accountant heeft onze boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Het Braamhuis heeft 2019 afgesloten met een licht verlies. Gelukkig heeft de Jan Braam Stichting/het Braamhuis voldoende reserves om dit op te vangen. Deze reserves zijn in de voorgaande jaren opgebouwd door talloze bedrijven, organisaties en individuele sponsors die ons werk hebben gesteund met een bijdrage. In geld of door het leveren van diensten en/of goederen. Wij willen iedereen hiervoor ontzettend bedanken!

Het Braamhuis is totaal afhankelijk van donaties, sponsoring en giften. Daarom zijn we steeds op zoek naar bedrijven en organisaties die ons werk structureel of incidenteel willen steunen. Bijvoorbeeld  voor het inhuren van een gespecialiseerde professional, voor het geven van trainingen aan vrijwilligers, voor de communicatie, maar ook voor de interne organisatie van activiteiten en het onderhoud van ons pand. Daarom stellen wij iedere bijdrage, groot of klein, op prijs. 

Meer informatie over onze sponsors in 2019 vindt u op de “Huisvrienden en Sponsoring”- pagina. De financiële verantwoording en ons jaarverslag 2019 en jaarplan 2020 vindt u op onze “ANBI”-pagina.

Wilt u in 2020 een bijdrage doen? Kijk dan op de “Donatie”- pagina, of neem contact op met onze penningmeester: penningmeesterbraamhuis@gmail.com. Hij vertelt u graag meer over de mogelijkheden.