Het Braamhuis is totaal afhankelijk van donaties/sponsoren en giften. Daarom is het Braamhuis steeds op zoek naar bedrijven die ons werk structureel of incidenteel willen steunen. Bijvoorbeeld  voor het inhuren van een gespecialiseerde professional, voor het geven van trainingen aan vrijwilligers, voor de communicatie, maar ook voor de organisatie en het onderhoud van ons pand. Daarom stellen wij iedere bijdrage, groot en klein, op prijs. 

Donaties, wat krijgt u ervoor terug?

  • Uw donatie of gift is aftrekbaar. Het Braamhuis is een erkende ANBI-instelling.
  • U ontvangt uitnodigingen voor onze sponsorbijeenkomst en de open dag in het Braamhuis
  • We vermelden uw naam en logo op onze sponsorpagina, met een link naar uw eigen website of contactadres. zie  https://www.braamhuis.nl/huisvrienden/

Schenkingen in natura

Er zijn regelmatig bedrijven (en soms ook particulieren) die ons goederen of diensten schenken in natura. Het spreekt voor zich dat wij daar enorm blij mee zijn, want hiermee kunnen wij onze bedrijfskosten laag houden, waardoor er meer geld ten goede komt aan hulp en begeleiding van onze gasten.

Wilt u doneren aan het Braamhuis? Dat kan via rekeningnummer NL52 RABO 0163 6810 90 – RSIN: 94993.

Alvast bedankt namens alle medewerkers van het Braamhuis!

Nalatenschap

Met uw nalatenschap kunt u iets doen voor het leven van anderen. Door (een deel van) uw nalatenschap te bestemmen voor een maatschappelijk doel wat u na aan het hart ligt, kunt u een verschil maken in het leven van anderen – misschien wel de meest betekenisvolle gift uit uw leven.

Wilt u mensen met kanker en hun naasten of nabestaanden in hun verwerkingsproces steunen, dan kunt u het Braamhuis in uw testament opnemen via een erfstelling of een legaat.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw notaris.

Evenementen en Acties voor Braamhuis

Er worden regelmatig acties en evenementen georganiseerd om het werk van Braamhuis financieel te ondersteunen. Sportclubs, scholen of particuliere initiatieven dragen op een leuke en zinvolle wijze bij aan de continuïteit van onze zorg voor kankerpatiënten. Bijvoorbeeld. Cadeautips bij jubilea, verjaardagen etc.Wij kunnen uw actie ondersteunen om samen vorm te geven.Ook helpen wij u graag verder met ideeën om de actie tot een groot succes te maken.Wilt u een actie voor het Braamhuis plannen ? Laat het ons weten, we kunnen u hierbij assisteren!

Neem contact op via info@braamhuis.nl  Bellen kan ook. 

Anbistatus

De Jan Braam Stichting beschikt over de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Hierdoor is het mogelijk om op een fiscaal aantrekkelijke wijze aan de Jan Braam Stichting te doneren.