AVG/ Privacybeleid voor het Braamhuis

Privacyreglement volgens AVG 2018

Uw persoonsgegevens en uw privacy binnen het Braamhuis

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

De plichten van het Braamhuis

Wanneer u bij het Braamhuis als gast staat ingeschreven, mag u ervan uitgaan dat uw privé-gegevens ook echt privé blijven.

Door het invullen van het inschrijfformulier hebben wij uw persoonlijke gegevens ontvangen. Bij het Braamhuis verwerken we deze gegevens in onze administratie, zodat we u o.a. op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten. We slaan uw persoonlijke gegevens op in een beveiligde omgeving, zowel op de computer als met de papieren versie. En daar blijven ze ook. We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor een goede dienstverlening. De medewerkers van het Braamhuis hebben de verplichting om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Het Braamhuis geeft uw gegevens niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wat willen van u weten en waarom? 

Voor- en achternaam

We spreken u graag op de juiste manier aan
Man/vrouw We spreken u graag op de juiste manier aan
Adres en woonplaats Eventuele post van het Braamhuis moet goed aankomen
Telefoonnummer We willen u graag kunnen bereiken indien nodig
E-mailadres We houden u via onze nieuwsbrief en directe mail graag op de hoogte van onze activiteiten en diensten
Geboortedatum We dragen graag zorg voor specifieke activiteiten die aansluiten bij u als gast
Vragen zoals gesteld bij eerste registratie We zijn onze gasten zo goed mogelijk van dienst door in te spelen op verwachtingen en behoefte
Activiteitenregistratie We weten graag wie meedoet aan onze activiteiten en we kunnen zo zorgdragen dat activiteiten op behoefte van gasten aansluiten

Hoe we uw gegevens gebruiken

De verzamelde persoonlijke gegevens gebruiken wij alleen voor:

  • Opname in het gasten-registratiesysteem;
  • Het selecteren, aanbieden en uitvoeren van zorg-op-maat;
  • Communicatie met u;
  • Het aanbieden van nieuwsbrieven;
  • Het optimaliseren en beveiligen van onze website.

Wie krijgt uw gegevens te zien

Voor medewerkers van het inloophuis geldt een geheimhoudingsverplichting.

Periodieke rapportage aan branche-organisatie IPSO is kwantitatief van aard en bevat geen persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens verstrekken wij zonder uw toestemming niet aan derden. Wij zorgen ervoor dat papieren informatie van of over u achter slot en grendel wordt opgeborgen, het registratiesysteem is eveneens privacy-proof.

Uw toestemming

Wij mogen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als u ons hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven. Voor het verzamelen van uw persoonlijke gegevens en het registreren van uw toestemming gebruiken wij het standaard Intake- en Toestemmingformulier Gasten van brancheorganisatie IPSO.

Uw rechten

Uiteraard zullen wij ons best doen om u te ondersteunen bij de uitoefening van uw rechten. Zo kunt u ons, met redelijke tussenpozen, vragen de gegevens die wij van u hebben: in te zien, te wijzigen, over te dragen of te vergeten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@braamhuis.nl.