De Braamhuisstichting is een onafhankelijke non- profit Stichting. Achter de schermen wordt het Braamhuis bestuurd door een actief en betrokken bestuur. Alle vrijwilligers/ bestuurs-Rvt leden zijn onbezoldigd en ontvangen in enkele gevallen uitsluitend een onkostenvergoeding.

De Braamhuis Stichting beheert een mooie bungalow, die beschikbaar gesteld door de gemeente Zevenaar. Naast de activiteiten de Stichting  zich bezig met het financieel en beheersmatig mogelijk maken van het huis.

De Raad van toezicht heeft vier per jaar een overleg met het voltallige bestuur. Bestuursvergadering vinden 1 x per maand plaats.

In en rondom het Braamhuis zijn ongeveer 40 vrijwilligers actief. Zij vervullen de volgende functies gastvrouwen, huismeester, tuinmannen, docenten, jeugdvrijwilligers, activiteitenbegeleiders, communicatievrijwilligers. 

Braamhuis heeft geen structurele subsidies en is alleen afhankelijk van sponsoren, giften en legaten.

Graag stellen we hier het Bestuur, ons Erelid, de Raad van Toezicht en de Raad van aanbeveling van het Braamhuis aan u voor.

Bestuur

Jos Ross, voorzitter;
Rob Nieuwenhuis, secretaris;
Aad Kwant, penningmeester;
Ans Schuiling, algemeen lid/coördinator gastvrouwen;
Martine Weber, algemeen lid/ aanspreekpunt voor activiteiten en zorginstellingen.

Raad van toezicht

Edwin Brugman, voorzitter
Gerard van Aken,portefeuille ondernemers
Jules Prick, portefeuille juridisch
Cees Hommes, portefeuille financiën

Erelid

Harry Seinen

Raad van aanbeveling

Jan Braam

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren