Op deze pagina leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën in het afgelopen jaar en publiceren we het jaarplan voor het lopende jaar. Ieder jaar moeten deze voor worden gepubliceerd.

Anbistatus

De Jan Braam Stichting voldoet aan alle hiermee samenhangende voorwaarden. Ook aan de nieuwe eisen die vanaf 1 januari 2014 zijn gesteld, onder andere met betrekking tot openbaarheid en controle.

Voor de realisatie van al onze activiteiten en de exploitatie zijn wij afhankelijk van donaties. Neem contact op met onze secretaris via secretariaat@baamhuis.nl, wanneer je ons werk een warm hart toedraagt en ons financieel wilt steunen. Hij bespreekt graag de mogelijkheden.

Beleid

Jaarverslag 2022 en Jaarplan 2023

Financiën

definitieve jaarrekening 2022

Het overzicht van donaties in geld en goederen/diensten over 2022 vindt u in het jaarverslag 2022.

Archief

Jaarverslag 2021 en Jaarplan 2022 gepubliceerd

Jaarrekening De Jan Braam Stichting 2021

Jaarverslag 2020 en Jaarplan 2021 definitief

Definitieve jaarrekening 2020

Jaarverslag 2019 en jaarplan 2020