Mensen vertellen…. Marga de Fretes

Gepubliceerd op mrt 8, 2015

Drie jaar geleden zag ik in de plaatselijke media een artikel staan over een nog te openen inloophuis voor kankerpatiënten uit de Liemers, dat in Zevenaar gerealiseerd zou worden. Ik was toentertijd net zonder baan en mijn interesse was gewekt, want als wijkverpleegkundige kwam ik al vaak in contact met kankerpatiënten en hun naasten. In mijn laatste baan was ik werkzaam als mantelzorgconsulente en in deze functie organiseerde ik onder meer mantelzorgsalons, een moment waarop zwaar belastte mantelzorgers even respijt konden krijgen van alle zorg door deel te nemen aan een ontspannende activiteit en een luisterend oor. Het was ook tijdens deze salons dat ik regelmatig partners sprak van mensen die geraakt waren door kanker.

Ik besloot het Braamhuis te bellen en te vragen of ik hier op mijn plek zou zijn en waar men vooral behoefte aan had? Dat bleek een activiteiten coördinator te zijn en gezien mijn al bestaande  netwerkcontacten en het feit dat ik graag organiseer besloot ik mij hiervoor vrijwillig in te gaan zetten!

In het Braamhuis was men nog volop aan het verbouwen en ik dacht , hoe ga ik dit aanpakken?  Lichte paniek! Gelukkig bleek dat Anje Andriessen ook interesse had voor de activiteiten en samen zijn we ons gaan oriënteren. We hebben bij andere, reeds, bestaande inloophuizen gekeken hoe men het daar organiseerde , welke activiteiten men aanbood en waarom? Er werd al snel een definitieve datum voor de opening van het Braamhuis vastgesteld en we zijn activiteiten gaan bedenken, begeleiders gaan werven en een administratiesysteem gaan opzetten. Het eerst ‘ voorzichtige’ activiteitenschema was een feit!

In de aanloopfase was de bekendheid van het Braamhuis nog niet zo groot en dus waren er soms amper deelnemers of belangstellenden voor  de activiteiten, maar door een enthousiaste  pr-groep en door mond op mondreclame neemt het bezoekersaantal ieder jaar toe! Ook het activiteiten aanbod is gegroeid! Inmiddels zijn er de vaste activiteiten , zoals yoga, tai chi, schilderen, handwerk café, maar ook is er  een divers aanbod van creatieve workshops, buitenactiviteiten, verwendagen , aangename zorgdagen, informatieavonden en maandelijks  een activiteit op de zondag.

Waarom mijn affiniteit met het Braamhuis? Enkele jaren geleden heb ik een goede vriendin verloren aan borstkanker. Dit was een emotioneel en enerverend proces . Ook al spraken we samen veel en vaak over de ziekte; ik had ‘ het’  zelf niet en soms ‘ hoorde’ , ik haar niet! We zijn toen op zoek gegaan naar iets wat haar zou kunnen helpen en dat vonden we in een inloophuis voor kankerpatiënten in Groningen.[ ‘ Het Behouden Huis ‘ ] Ik zag hoe goed het haar deed ,deze contacten in  dit huis en ik heb toen vooral ervaren wat de kracht van lotgenotencontact kan zijn!

Ik heb nu drie jaar voor het Braamhuis de activiteiten mogen  coördineren en natuurlijk had ik/ hadden wij dit nooit kunnen doen zonder een team van enthousiaste vrijwilligers ,die zich allemaal belangeloos inzetten voor het huis! Samen ergens enthousiast aan  werken en bouwen geeft een enorm gevoel van  saamhorigheid! Bijzonder ook dat ik kennis heb mogen maken met zoveel creatieve en deskundige mensen en begeleiders, die belangeloos hun energie aan het huis doneren.  En niet te vergeten alle gulle giften van  donateurs ,particulieren en  ‘ Vrienden van het Braamhuis!;’  Het huis dankt zijn [ voort] bestaan aan deze donaties!

Het was een prachtige reis  dit inloophuis gestalte te geven. In  mei a.s. stop ik met deze werkzaamheden om privé redenen. Soms moet je keuzes maken! Het ontbreekt mij het komende jaar simpelweg aan tijd! Ik ben echter niet helemaal uit beeld en hoop in de toekomst nog wel eens in het Braamhuis aanwezig te zijn om een workshop te verzorgen.

Ik wil iedereen , vrijwilligers, gasten , gastvrouwen, activiteitenbegeleiders, en bestuursleden heel hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat in mij werd gesteld. Speciale dank gaat uit naar mijn collega Anje Andriessen, want wat hebben we fijn en intensief samen gewerkt! Ik kan nu met een gerust hart deze werkzaamheden overdragen en’  loslaten’ ,  daar er een fantastisch team vrijwilligers werkzaam is bij het Braamhuis. Het Braamhuis zal verder groeien en hopelijk voor velen een fijne plek zijn om te bezoeken als men daar behoefte toe voelt in het enerverende proces van kanker en ziek zijn.