Op deze pagina leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën in het afgelopen jaar en publiceren we het jaarplan voor het lopende jaar. Ieder jaar moeten deze voor worden gepubliceerd.

Anbistatus

De Jan Braam Stichting voldoet aan alle hiermee samenhangende voorwaarden. Ook aan de nieuwe eisen die vanaf 1 januari 2014 zijn gesteld, onder andere met betrekking tot openbaarheid en controle.

Voor de realisatie van al onze activiteiten en de exploitatie zijn wij afhankelijk van donaties. Neem contact op met onze penningmeester via penningmeesterbraamhuis@gmail.com, wanneer je ons werk een warm hart toedraagt en ons financieel wilt steunen. Hij bespreekt graag de mogelijkheden.

Beleid

Jaarverslag 2019 en jaarplan 2020

Financiën

Jaarrekening 2019 inclusief accountantsrapport

Overzicht donaties in geld en goederen/diensten in 2019

 

 

 

Archief

Het jaarverslag 2017 is hier te lezen.
De jaarrekening 2017 is hier te lezen.

Het jaarverslag 2016 is hier te lezen.
De jaarrekening 2016 is hier te lezen.

De jaarrekening 2015 is hier te lezen.

Het jaarverslag 2014 en jaarplan 2015 van de Jan Braam Stichting is hier te lezen.

De jaarrekening van 2014  is hier te lezen. 

Het jaarverslag 2013 en jaarplan 2014 van de Jan Braam Stichting is hier te lezen.
Het jaarverslag 2012 van de Jan Braam Stichting vind je hier. De benoemde bijlage uit het document zijn via deze link te vinden.

 

Laat uw reactie achter