Op deze pagina leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën in het afgelopen jaar en publiceren we het jaarplan voor het lopende jaar. Ieder jaar moeten deze voor worden gepubliceerd.

Anbistatus

De Jan Braam Stichting voldoet aan alle hiermee samenhangende voorwaarden. Ook aan de nieuwe eisen die vanaf 1 januari 2014 zijn gesteld, onder andere met betrekking tot openbaarheid en controle.

Voor de realisatie van al onze activiteiten en de exploitatie zijn wij afhankelijk van donaties. Neem contact op met onze penningmeester via penningmeesterbraamhuis@gmail.com, wanneer je ons werk een warm hart toedraagt en ons financieel wilt steunen. Hij bespreekt graag de mogelijkheden.

Beleid

Jaarverslag 2021 en Jaarplan 2022 gepubliceerd

Financiën

Jaarrekening De Jan Braam Stichting 2021

Het overzicht van donaties in geld en goederen/diensten over 2021  vindt u in het jaarverslag 2021.

Archief

Jaarverslag 2020 en Jaarplan 2021 definitief

Definitieve jaarrekening 2020

Jaarverslag 2019 en jaarplan 2020

Jaarrekening 2019 inclusief accountantsrapport

Overzicht donaties in geld en goederen/diensten in 2019

Accountantsrapport 2018

Donaties 2018

Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019

Het jaarverslag 2017 is hier te lezen.
De jaarrekening 2017 is hier te lezen.

Het jaarverslag 2016 is hier te lezen.
De jaarrekening 2016 is hier te lezen.